Ofschoon Kasteel Vorden in uitstekende staat verkeert, ontkomen we er niet aan om in de komende jaren een aantal onderhouds –en restauratiewerkzaamheden te moeten verrichten.
Als u het kasteel ook een warm hart toedraagt, kunt u Vriend (als persoon) of Sponsor (bedrijf)  of vrijwilliger worden.

Vrienden

Vanzelfsprekend zijn giften van particulieren die het voortleven van Kasteel Vorden mede mogelijk maken zeer welkom.
Mogelijkheden hiervoor zijn o.a.:
• Schenkingen
• Creatie van een Fonds op Naam (b.v. om Kasteel Vorden tot erfgenaam of legataris te benoemen)
• Verstrekking van vermogen in bruikleen of vruchtgebruik. U kunt daarbij denken aan schilderijen of antieke voorwerpen (beelden, houtsnijwerk, etc..) die passen in een kasteel. Als u dit soort voorwerpen in gebruiksleen wilt geven, zullen wij uw naam als eigenaar natuurlijk vermelden.

Het gewone  vriendenlidmaatschap kost per jaar € 25 per persoon,  € 30 voor 2 personen of € 40 voor 3 of meer personen uit een gezin.
Als vriend krijgt u:
• Vrije toegang tot de opengestelde vertrekken als het kasteel geopend is
• Informatie wat er met u geld gebeurt
• Uitnodiging voor de speciale jaarlijkse Vrienden & Vrijwilligers middag met een hapje en een drankje.

Kasteel Vorden

Sponsors

Voor de meeste subsidies (zoals BRIM) dienen we een eigen bijdrage op te brengen. We zijn begonnen om een aantal particuliere fondsen hiervoor aan te spreken. Niettemin moeten er nog vele tienduizenden Euro’s worden gegenereerd.

Partnerships voor bedrijven

Is een  partnership waarbij u zich verbindt met de prestigieuze uitstraling van een kasteel iets voor u?
Kasteel Vorden biedt daarvoor een prachtige basis door een scala aan exclusieve ontvangstmogelijkheden.
En als u altijd al het idee hebt, dat u te weinig rente krijgt voor uw geld op een bankspaarrekening, dan zijn wij geïnteresseerd om u een wellicht interessante aanbieding te doen. Natuurlijk gaat het om de wat grotere bedragen c.q. leningen en mochten we tot een overeenstemming komen, dan zal dit middels een passende notariële akte worden vastgelegd.

Samen met u willen we graag een zeer succesvol programma op maat, passend in de marketing mix van uw bedrijf.

Vrijwilligers

Tot dusverre doen we het werk dat behoort bij dit kasteel helemaal zelf. Naast de boekingen en ander administratief werk, ontvangen wij ook de gasten, decoreren de te gebruiken zalen en maken de kamers en zalen schoon. Ook de tuin doen mijn man en ik - tot nu toe - helemaal zelf.
Gezien het toenemende aantal activiteiten wordt het steeds moeilijker om dat vol te houden en willen wij u uitnodigen om ons te helpen om ons doel het kasteel meer en meer te verfraaien en meer toegankelijk te maken, te realiseren.
Wij zoeken vrijwilligers vooral voor het tuinwerk en (klein) onderhoud.
Of u nu veel of weinig ervaring heeft, maakt niet zoveel uit. We hebben beiden nodig.

Voor ervaren metselaars, timmerlieden, loodgieters, etc. hebben we zelfs een speciaal aanbod, namelijk dat u in ruil voor uw (met ons overeengekomen) werkzaamheden een of meer dagen kunt logeren op ons kasteel. Laat ons weten via e-mail of u in dit aanbod geïnteresseerd bent !

Als het u een uitdaging lijkt om rondleidingen te doen, dan zijn wij ook geïnteresseerd. Een rondleider gaat met groepen door het Kasteel en vertelt over Kasteel Vorden en zijn bewoners.  Een rondleider heeft cultuurhistorische belangstelling in het algemeen en voor Kasteel Vorden in het bijzonder en vindt het leuk haar/zijn kennis over te brengen op bezoekers. De rondleidingen zijn standaard op zondag en op afspraak.

Vrijwilligers hebben natuurlijk ook:
• Vrije toegang tot de opengestelde vertrekken als het kasteel geopend is.
• Uitnodiging voor de speciale jaarlijkse Vrienden & Vrijwilligers middag met een hapje en een drankje.

Graag geven wij u persoonlijk informatie over alle mogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen via e-mail (info@kasteelvorden.nl) of telefonisch (0575-550684).
Als u een donatie of bijdrage wilt doen dan kan dat op rekeningnummer : Giro 3950901 t.n.v. C.J.M. de Rouw.