8-12-2016

Groot “Historisch Festijn” Vorden in weekeinde van 15/16 juli 2017


In en rond kasteel Vorden genieten van tijdreis door 2.000 jaar geschiedenis:

15 en 16 juli 2017  het “Historisch Festijn” georganiseerd op en rond kasteel Vorden.

Categorie: Algemeen

Historisch Festijn voor de 2de keer in weekeinde 15-16 juli 2017 rond kasteel Vorden

Marcherende Romeinen, plunderende Vikingen en slag leverende middeleeuwse ridders. Dit alles en nog veel meer is te zien tijdens het eerste ”Historische Festijn”, dat kasteel Vorden en historisch evenementenbureau Cranenburgh Events uit Stadskanaal zaterdag 15 en zondag 16 juli, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur, organiseren rond dit kasteel.

Kasteel Vorden en het geschiedkundige organisatiebureau “Cranenburgh Events” organiseren samen het “Historisch Festijn”. Cranenburgh Events is drie jaar geleden gesticht om historisch verantwoorde evenementen bij o.a. kastelen te organiseren met het doel het publiek opnieuw kennis te laten maken met ons verleden.

Brede geschiedenis

Bij het Historisch Festijn Vorden draait alles om de brede geschiedenis. Het publiek krijgt een echte tijdreis voorgeschoteld.

We verwachten dit jaar meer dan de ruim 50 “Levende-Geschiedenisgroepen” van vorig jaar, die uit Nederland, Duitsland, België, Engeland en Polen kwamen met in totaal 500 personen.

Deze reis begint in de vroege IJzertijd, zo’n 800 jaar voor Christus. Dan gaat het via de Romeinen, Vikingen, middeleeuwse ridders, soldaten uit de Nederlandse 80-jarige oorlog, soldaten uit de tijd van Napoleon naar de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog en Russische soldaten in Afghanistan.

Bij het “Historisch Festijn” draait alles om het bekijken en genieten van de totale Nederlandse geschiedenis. De diverse kampementen van de Levende Geschiedenisgroepen uit binnen- en buitenland kunnen worden bezocht. In de grote en kleine arena worden de hele dag door veldslagen en demonstraties georganiseerd, zowel van militairen (bewapende Romeinen, stoutmoedige ridders en stoere soldaten), alsook van ambachtslieden die laten zien hoe het handwerk er in hun tijd uitzag. Daartoe wordt een uitgebreid programma opgezet in de grote en kleine arena. Ook kasteel Vorden maakt deel uit van dit festijn. Delen van het kasteel worden bewoond door gegoede burgerij en leden van de adel uit die tijd.

Groepen

Voor de meeste zogeheten re-enacters is het uitbeelden van levende geschiedenis een boeiende hobby, die voortkomt uit een voorliefde voor een bepaalde periode in de geschiedenis. Dat moet niet al te romantisch worden gezien als een vlucht uit de dagelijkse realiteit. Integendeel, het is echt een gedreven hobby om het verleden zo dicht mogelijk te benaderen. In eerste instantie wordt er veel tijd in onderzoek en het vervaardigen van de materialen gestoken. Vervolgens tonen zij op een evenement hoe dat verleden eruit zag. Iedere groep heeft gekozen voor een geheel eigen thema en tijdsperiode. Zo zullen er in Vorden groepen aanwezig zijn die de prehistorie uitbeelden, tot aan groepen in de meest recente geschiedenis en alles daartussen. Er worden diverse gevechtsdemonstraties getoond. Daarnaast worden dan delen van het kasteel daadwerkelijk bewoond door gegoede burgerij en leden van de adel!

De voorbereidingen voor dit “Historisch Festijn” in Vorden lopen op alle terrein op volle toeren.

Kasteel Vorden is als volgt bereikbaar: De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden.

Voor meer informatie : www.historischfestijn.nl en facebook: Historisch Festijn Vorden 2017

Openingstijden publiek

Zaterdag 16 juli   10:00 – 17:00

Zondag 17 juli     10:00 – 17:00