26-06-2017

Groot “Historisch Festijn” Vorden in weekeinde van 15/16 juli 2017


In en rond kasteel Vorden genieten van tijdreis door 2.000 jaar geschiedenis:

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst opent zaterdag 15 juli na 10.00 uur het 'Historisch Festijn' in en rond kasteel Vorden in de Achterhoek. Zaterdag 15 en zondag 16 juli van 10.00 tot en met 17.00 uur wordt daar het grootste historische festijn gehouden dat ooit in Nederland is georganiseerd.

Categorie: Algemeen

Historisch Festijn voor de 2de keer in weekeinde 15-16 juli 2017 rond kasteel Vorden

Liefst vijfenzestig 'Levende Geschiedenisgroepen' presenteren de vaderlandse geschiedenis. Foto: PR
Liefst vijfenzestig 'Levende Geschiedenisgroepen' presenteren de vaderlandse geschiedenis. Foto: PR

Historisch Festijn brengt ruim tweeduizend jaar geschiedenis tot leven

Marcherende Romeinen, plunderende Vikingen, slag leverende middeleeuwse ridders, schermutselingen uit de Tachtigjarige Oorlog en uit de tijd van Napoleon. Dit alles en veel meer is te zien tijdens het tweede Historische Festijn, dat kasteel Vorden en historisch evenementenbureau Cranenburgh Events uit Doetinchem dat weekeinde organiseren.

Levende geschiedenisgroepen

Liefst vijfenzestig 'Levende Geschiedenisgroepen' uit alle delen van Nederland en andere EU-landen met totaal achthonderd personen en marktkooplieden presenteren een reis door de vaderlandse geschiedenis. Deze begint in de vroege IJzertijd, zo'n achthonderd jaar voor Christus en eindigt in het heden. Dat betekent ruim tweeduizend jaar geschiedenis, verzameld in en rond kasteel Vorden. Het gaat via Romeinen, Vikingen, middeleeuwse ridders, soldaten uit de Nederlandse tachtigjarige oorlog en uit de tijd van Napoleon naar de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog.

Bij dit festijn draait alles om het bekijken en genieten van de Nederlandse geschiedenis. De diverse kampementen kunnen worden bezocht. Op het slagveld en in de kleine arena worden de hele dag veldslagen en demonstraties georganiseerd, zowel van militairen, als van ambachtslieden die laten zien hoe het handwerk er in hun tijd uitzag. Marktkooplieden tonen koopwaren uit alle perioden. Ook kasteel Vorden maakt deel uit van dit festijn. Delen van het kasteel worden bewoond door gegoede burgerij en leden van de adel uit die tijd. En ook de ietwat losgeslagen professor Bombasticus (uit 1500) doet het kasteel aan met zijn medicijn tegen alle ziekten. In de keldergewelven zal een veldhospitaal van de 1e Wereld Oorlog worden ingericht.

Kasteel Vorden is bereikbaar via De Horsterkamp 8 in Vorden.

Voor meer informatie, het programma en voorverkoop dagkaarten, zie de website: www.historischfestijn.nl

 

 

De voorbereidingen voor dit “Historisch Festijn” in Vorden lopen op alle terrein op volle toeren.

Kasteel Vorden is als volgt bereikbaar: De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden.

Voor meer informatie : www.historischfestijn.nl en facebook: Historisch Festijn Vorden 2017

Openingstijden publiek

Zaterdag 16 juli   10:00 – 17:00

Zondag 17 juli     10:00 – 17:00