3-12-2018

Stinzenbostuin aangelegd met steun van SBNL Natuurfonds


Kasteel Vorden is verheugd om met  steun van het SBNL Natuurfonds haar nieuwe stinzenbostuin te laten zien aan haar bezoekers.


Categorie: Algemeen

Op 7 februari kregen wij een subsidie van EUR 5200,- van het SBNL Natuurfonds om onze bostuin te verfraaien met stinzen.

Omdat het plantseizoen voor stinzen in het najaar is, konden wij dat toen niet meteen realiseren. Inmiddels zijn de stinzen geplant met assistentie van de firma de Warande uit Laag-Keppel en Vorden.

We hopen in het komend voorjaar de stinzen al te kunnen bewondeen, ofschoon de baas van het stinzenbedrijf ons vertelde dat het enige jaren duurt voordat de stinzen zodanig zijn gegroeid en vermeerderd dat hun volle pracht volleidg kan worden bewonderd.

Wij zullen ieder jaar middels een bericht op onze website melden, als de stinzen bloeien.

Het SBNL Natuurfonds is de enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen, waarbij duurzame benutting ons uitgangspunt is. Wij slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en agrariërs anderzijds. We zorgen voor promotie en financiële ondersteuning, en we stimuleren onderzoek. Daarmee neemt SBNL Natuurfonds een unieke positie in binnen het landschap van terreinbeherende organisaties.